Waar de binnendijkse kleigronden overgaan in de buitendijkse kwelder, waar de gouden hoep het land van de zee scheidt, waar nog echt rust heerst, daar vindt u Opfok- en Weidebedrijf de Gouden Hoep.

Wij heten u welkom op de website van Opfok- en Weidebedrijf de Gouden Hoep. Middels deze site proberen wij een beeld te schetsen over de mogelijkheden en inzichten die wij hebben omtrent het opfokken van jonge paarden.

In de zomerperiode bieden wij veel ruimte en beweging op 165 hectare land aan de Friese waddenkust zodat de paarden goed tot ontwikkeling komen. In de winterperiode staan de paarden in een moderne lichte en frisse stal met royale boxen welke een uitloop naar buiten hebben.

Wij nodigen u uit om deze site verder te bekijken zodat u een indruk krijgt van ons bedrijf. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Tjalling, Joke en Durk de Jong